દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 15/1/22

ગુણવંતભાઈ અમૃતલાલ ધાબલીયા

ભાવનાબેન ગુણવંતભાઈ ધાબલીયા

નવસારી તરફથી

રૂ. 11000/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^