દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 14/2/22

રીટાબેન કમલેશભાઈ શાહ

29 મી લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^