દાન ^^^^^^^^^^Dt. 13/2/22

હિતેશ – વૈશાલી મહેતા

મેમદપુર             પાર્લા

25 મી એનિવર્સરી નિમિત્તે

રૂ.2500/ શ્રી વૃષભ સિધ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળમાં દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^