દાન ^^^^^^^^^^^^^Dt. 13/1/22

અનિલાબેન એસ. મહેતા

ચોથી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પરિવાર તરફથી

રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^