દાન^^^^^ તા. 27/08/202

  • ઘનશ્યામભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ -11000/rs

            યોગીસ્ટાર – મુંબઈ

  •  વલ્લભભાઈ વી બરેડા – 5000/rs

             અંજલિ ડાયમંડ – સુરત

  •  પોપટભાઈ રવજીભાઈ ખૂંટ -5000/rs

              મિરાજ ડાયમંડ – સુરત

  • ચંદુભાઈ આર ગડારા – 5000/rs

            નવસારી

 શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  દાન મળેલ છે.

હસ્તે. નીતિન આર. મેહતા.

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏🙏