અવસાન^^^^^29/05/2023

પાલનપુર નિવાસી હાલ કાંદીવલી વેસ્ટ રહેવાસી ધરમપુર ખાતે ભરતકુમાર ચંદુલાલ ગાંધી ઉમર 70 વર્ષ નું આજે તારીખ 29 5 2023 ના રોજ અવસાન પામેલ છે

આજે સાંજે 5:00 વાગે શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલ ધરમપુર થી સ્મશાન ભૂમિ લઈ જવામાં આવવાના છે

લૌકિક વ્યવહાર બંધ રાખેલ છે

મોબાઈલ નંબર :- 7021226819/8850897935