અવસાન^^^^11/09/2023

સુવર્ણાબેન ગિરધરભાઈ સોમાણી ઉ. ૮૧ વષૅ આજ રોજ અવસાન થયેલ છે.

પુત્ર પુત્રીઓ – નિલેશ મનીષ સંગીતા

કાકા અરવિંદભાઈ ચંદુલાલ સોમાણી

પુત્રવધૂ  સરોજબેન પિંકીબેન

જમાઈ  અતુલભાઇ

સ્મશાયાત્રા 1 વાગે બપોરે ઘરે થી પવનહંશ પર્લા વેસ્ટ એસ. વી. રોડ

એડ્રેસ 702 હરી કુંજ, ભગતસિંહ રોડ, વીલે પર્લાં વેસ્ટ મુંબઇ

લોક્કિ રિવાજ રાખ્યો નથી

મનીશભાઈ 9819260764

સંગીતાબેન 9619993858