અવસાન દાન^^^^^26/06/2023

પ્રવીણભાઈ કેશવલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ બિંદુબેન રમેશચંદ્ર શાહ તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏