અવસાન દાન^^^^^23/07/2023

હર્ષદ કનૈયાલાલ મેહતા ના અવસાન નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન ભાવનગર ગુરુભક્ત પરીવાર તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏