અવસાન દાન^^^^^06/08/2023

સ્વ. જયાબેન હરિલાલ દેસાઈ ના અવસાન નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન શ્રી છાપી જૈન સંઘ તરથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏