અવસાન દાન ^^^^^^25/07/2023

જયાબેન હરિલાલ દેસાઈ ના અવસાન નિમિતે ₹૨૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સ્વ. શ્રી હરિલાલ મણિલાલ દેસાઈ, પંકજ -વર્ષા , નિતેશ -રચના,મનીષ – સોનલ , મૌલેશ – કાશ્મીરા, શેફાલી – નીલ, સોનાલી, ઇશાંત – અરવા, પ્રાપ્તી, સ્વાગી, સ્વરા, દિયા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏