અવસાન દાન ^^^^^02/08/2023

જયાબેન હરિલાલ દેસાઈ ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન ભારતીબેન, રશ્મી બહેન તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏